"De zorg in Nederland is een doolhof geworden. Zorgvragers en/of hun mantelzorgers weten vaak niet meer waar ze moeten beginnen om de zorg goed geregeld te krijgen. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast en zien door de bomen het bos niet meer. Zorgcontact kan u en/of uw mantelzorgers hierbij ondersteunen!"
Nicole den Biggelaar

Zorg op Maat

Zorgcontact biedt mantelzorgers en zorgvragers onafhankelijke informatie, ondersteuning en begeleiding. Gaat samen met u op pad, wijst u de weg bij zorgvragen en zorg aanvragen voor de Wet langdurige zorg (WLZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeringwet (Zvw). Zowel voor Zorg In Natura (ZIN) als Persoons Gebonden budget (PGB).Zorg is een ruim begrip en kent vele aspecten. Goede zorg vereist bovendien maatwerk. Hierbij kan Zorgcontact u helpen! Wat kan Zorgcontact voor u betekenen?
  Regelen van de juiste ondersteuning en zorg
 • Inventariseert welke zorg er nu wordt ingezet
 • Bespreekt uw wensen van de zorgvrager en mantelzorgers
 • Kijkt wat u, als mantelzorger, nodig heeft om de mantelzorg te blijven bieden
 • Gaat daar waar nodig in gesprek met de werkgever
 • Ondersteunt bij het indienen van zorgaanvragen
 • Ondersteunt bij het indienen van hulpmiddelen
 • Onderhoudt de contacten met zorginstanties
 • Deelname aan intakegesprek(ken) met zorginstanties
 • Gaat samen met u op zoek naar passende oplossing en/of zorg
 • Ondersteunt u bij het opmaken van een zorgplan

 • Bemiddelen bij zorgconflicten
 • Met zorgaanbieder of zorgverlener
 • Wmo, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB

Zorgcontact voor Professionals

Zoekt u als zorgprofessional of zorginstelling een onafhankelijk advies of sparring-partner met betrekking tot zorgkwesties of zorgconflicten? Graag wil ik samen met u en de cliënt tot een passende oplossing komen.

K.v.K. 69093494
BTW: NL001807293B75

Even Voorstellen

Als gediplomeerd verpleegkundige ben ik werkzaam geweest in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de wijk. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) wat uiteindelijk over is gegaan in het landelijke Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Vanuit het CIZ heb ik naast het indiceren voor de toenmalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ook als transferverpleegkundige gewerkt in verschillende ziekenhuizen. Bij de start van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente waar ik als Wmo-consulent en kwaliteitsmedewerker werkzaam ben geweest.

Mijn motivatie

In de privé- en werksituatie zag ik dat mensen door de bomen het bos niet meer zagen met betrekking tot het regelen van de zorg. Hier wilde ik verandering in brengen. Dit is de reden waarom ik Zorgcontact heb opgericht.

Mijn Werkwijze

Graag kom ik bij u thuis (in uw vertrouwde omgeving) kennismaken. Om een goed beeld te krijgen van uw huidige situatie, bespreken we wat uw wensen zijn en wat er mogelijk is. Daarnaast kijk ik samen met u naar de eventuele aanwezige zorg en zorgindicatie(s).

Na dit kennismakingsgesprek gaat Zorgcontact samen met u, daar waar nodig, voor u aan het werk, op zoek naar de meest passende zorg. Zorgcontact kijkt samen met u wat u nodig heeft om de mantelzorg zo te organiseren dat alle taken zo kunnen worden gecombineerd zodat u balans houdt in uw leven.